Implementace GDPR za pomoci advokátů

Určeno pro OSVČ, firmy a jiné organizace, které mají zaměstnance nebo mají za klienty, dodavatele či odběratele fyzické osoby. Využilo již více než 2300 firem a podnikatelů.

Logo

1

Implementace GDPR probíhá v online systému OsobniData.cz a uživatelům této služby je poskytnuta garance nulové sankce (tj. garance zaplacení pokut za GDPR namísto uživatele).

Audit GDPR přímo od advokátní kanceláře

Určeno pro všechny organizace, které se ochranou osobních údajů již zabývaly. Audit vám sdělí, zda máte vše v pořádku a případně zda dosáhnete na garanci nulové sankce (tj. garanci převzetí pokut za GDPR)

Audit probíhá buď vzdálenou formou spočívající především v revizi vaší dokumentace nebo formou místního šetření ve vašem sídle, kdy právníci přímo u vás simulují kontrolu ÚOOÚ a veškeré zjištěné nedostatky se tak dozvíte hned.

2

  1. Přihlášení / Registrace: Zaregistrujte se [ZDARMA] do systému OsobniData.cz.
  2. Výběr varianty: V sekci pro registrované si vyberete variantu, jakým způsobem chcete u vás zavést GDPR. Můžete buď (a) využít naše nástroje, návody, vzory a budete si moci implementovat GDPR v našem online systému nebo (b) necháte advokátní kancelář Legal Partners, aby vám vše připravila na míru a vy to budete mít zcela bez práce.
  3. Garance: Na závěr vám advokátní kancelář vše zkontroluje (a případně upraví). Poté obdržíte certifikát a garanci nulové sankce.

Jak postupovat

  1. Přihlášení / Registrace: Zaregistrujte se [ZDARMA] do systému OsobniData.cz.
  2. Výběr varianty: V sekci pro registrované si vyberete variantu, jakým způsobem a v jakém rozsahu chcete nechat advokáty provést kontrolu vašeho GDPR. Můžete zvolit buď variantu (a) kompletní revize právní dokumentace a vnitřních směrnic anebo (b) kontrolu přímo u vás v organizaci (v podniku) se simulovaným postupem kontrolorů z Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Varianty je možné kombinovat.
  3. Výstup z auditu: V závislosti na tom, jakou variantu auditu jste zvolili, obdržíte příslušný výstup z provedeného auditu. Buď obdržíte sadu zrevidované a upravené právní dokumentace a vnitřních směrnic anebo přímo Výstupní zprávu o provedenÍ simulované kontroly ÚOOÚ; zprávu vyhotovují advokáti, je důvěrná, podléhá advokátnímu tajemství a kromě vás se o výsledcích kontroly nikdo nedozví. Zjištěné nedostatky jsou následně odstraňovány za součinnosti s advokátní kanceláří Legal Partners.

Jak postupovat

Newsletter | GDPR zpravodaj [novinky]

Určeno pro kohokoliv, kdo sleduje vývoj právní úpravy v oblasti ochrany osobních údajů nebo pracuje na vedoucí pozici v soukromé sféře. Novinky jsou připravovány advokátní kanceláří Legal Partners.

Dokument je rozesílán měsíčně emailem všem osobám, které se připojily do naší skupiny na Facebooku. Rozesíláme nejen návody a doporučení v oblasti GDPR, ale také v oblasti pracovního, obchodního a občanského práva.

3

4

Firemní školení a workshopy [GDPR]

Vhodné pro všechny typy výrobních a obchodních firem s větším počtem zaměstnanců (50+). Školitelé jsou zkušení advokáti z kanceláře AK Legal Partners s praxí v GDPR, ICT, obchodním, pracovním a občanském právu.

Školení probíhá přímo v prostorách firmy. Průběhu a rozsah školení je dán dle toho, zda jde o školení spojené se zaváděním GDPR ve firmě či se zlepšováním stávající úrovně ochrany osobních údajů ve firmě. Školení má dvě části: teoretickou a praktickou.

skoleni@LegalPartners.cz

5

Firemní pověřenec pro ochranu os. údajů

U podnikatelů a firem, kde se na zpracování osobních údajů podílí dlouhodobě alespoň 10 osob, a to včetně externích zpracovatelů, je zapotřebí jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

Advokátní kancelář Legal Partners zajišťuje služby pověřenců z řad svých právníků. Přidanou hodnotou pro každou firmu, která má pověřence z řad AK Legal Partners, je navíc neomezený přístup ke komplexnímu právnímu poradenství.